User account

Login
Register
Akceptujem nasledovné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa ustanovenia 10 (Ochrana osobných údajov). Vytvorením zákazníckeho konta potvrdzujem, že chcem dostávať personalizované obsahy, ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, servisné služby a informácie. Vytvorením tohto zákazníckeho konta tiež súhlasím s tým, aby Local Vibe, s.r.o. zaznamenávala a vyhodnocovala mnou poskytnuté údaje, informácie uložené v mojom zákazníckom konte, ako aj údaje o zľavách, ak sú k dispozícii, a aby priradila moje užívateľské správanie k môjmu zákazníckemu kontu. Tento súhlas môžem vo vzťahu k Local Vibe kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na [email protected] alebo zrušením svojho užívateľského konta