Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Adresa

Local Vibe s.r.o.
Špitálska 47
811 08 Bratislava

Tel. číslo

Fakturačné údaje

IČO: 51 297 442

DIČ: 2120681321

 

č. účtu/IBAN: SK43 1111 0000 0014 7859 1000

SWIFT code: UNCRSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 125445/B oddiel Sro