Poistenie klientov

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov domácich zájazdov

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY CESTOVNÉHO POISTENIA PRE ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDOV VPPCPUZ/0218